Servis

Cenovnik usluga servisa za 2021. godinu

1 sat rada              do 16 h                                             30 € po započetom satu

1 sat rada              od 16-22 h                                        50 € po započetom satu

1 sat rada         subotom, nedeljom i praznikom          70 € po započetom satu

1 dnevnica            do 12 h na putu                                 30 €

½ dnevnice           do 8 h na putu                                   25 €

Defektoza 20 €

Čišćenje 25 €

Remont mašina za krečenje i gletovanje 30 €

Remont industrijskih mašina 35 €

Remont reaktora 40 €

Paušal za izlazak na teren:

do 100 km                               40€

do 200 km                               80€

do 300 km                               110€

*u cenu kilometraže nije uračunata putarina

*cena kilometraže podrazumeva udaljenost od intervencije

*cena po pređenom kilomentru je 0.40 €

*kurs evra se računa na dan naplate


GFP, Beograd

Darko Šovran, direktor