Servis

 CENOVNIK USLUGA SERVISA ZA 2018. GODINU 

1 sat rada do 16 h 25 € po započetom satu
1 sat rada od 16-22 h 35 € po započetom satu
1 sat rada subotom, nedjeljom i praznikom 50 € po započetom satu
1 dnevnica

½ dnevnice

do12h na putu

do 8 h na  putu

23 €

11 €

PAUŠAL za izlazak na teren Do 100 Km 30 €
Do 200 Km 60 €
Do 300 Km 90 €

* u cenu kilometraže nije uračunata putarina   

* cena kilometraže podrazumeva udaljenost od intervencije 

* cena po pređenom kilometru je 0.30  € 

* izlazak u lokalu 10 € 

* kurs evra se računa na dan naplate

GFP Beograd

Darko Šovran, direktor