STiM

O KOMPANIJI

Naša povoljna geografska pozicija i naša sposobnost da kombinujemo zapadne tehnologije i domišljatost su definisali uspešan razvoj kompanije tokom poslednje 23 godine.

Tokom ovog vremena, STiM se postepeno razvijao od male porodične firme u multinacionalnu kompaniju sa širokom mrežom operacija. STiM trenutno ima nekoliko distributera.

About Our Company

Our beneficial geographical position and our ability to combine Western technologies and ingenuity have defined the company’s successful development during the last 23 years.

During this time, STiM has gradually evolved from being a small family firm into a multinational company with a broad network of operations. STiM currently has several dealers.

NAŠA KOMPANIJA

STiM je razvijen da se fokusira na probleme u vezi sa horizontalnim kolovoznim trakama. Naše istraživanje i stručnost doveli su do stvaranja sopstvenih proizvodnih linija sa svim neophodnim mašinama, opremom i materijalima za efikasno horizontalno obeležavanje kolovoza. Sve tehnologije koje koristimo testirani su od strane eksperimentalnog tima za obeležavanje koristeći najsavremenija naučna saznanja i opremu.

STiM pruža širok spektar proizvoda i stručnosti, uključujući:
• Proizvodnju mašina, opreme i materijala za obeležavanje kolovoza
• Izgradnju i održavanje puteva
• Proizvodnju asfalta i betona
• Građevinsku delatnost
• Usluge prevoza

OUR COMPANY

STiM was created to focus on the problems relating to horizontal pavement striping. Our research and expertise led to the creation of our own product lines with all the necessary machinery, equipment and materials for effective horizontal pavement marking. All the technologies we use are tested by the experimental marking team using up-to date scientific knowledge and equipment.

The STiM group of companies has a broad range of products and expertise, including:
• Pavement marking machinery, equipment and materials production
• Road construction and maintenance
• Asphalt and concrete production
• Construction activity
• Transportation services

NAŠI ODNOSI

Međunarodni odnosi i prenošenje iskustva doprinose jačanju autoriteta STiM-a u ovoj oblasti, pomažući našim stručnjacima da budu u toku sa najnovijim inženjerskim i tehničkim rešenjima u sektoru i promovišući uzajamno korisna partnerstva. Kompanija STiM je član «Lifeline Assosiation» (Stowarzyszenie «Linia Życia» ) u Poljskoj.
Uspeh i imidž kompanije zavise od njene sposobnosti da proizvede kvalitetan i uspešan proizvod/rad. Srž svake kompanije su njeni zaposleni, koji podupiru proizvodnju i kompaniju i doprinose postizanju ciljeva.

OUR RELATIONSHIPS

International relations and the communication of experience contribute to the reinforcement of STiM’s authority within the field, helping our specialists to keep up with the latest engineering and technical solutions in the sector and promoting mutually beneficial partnerships. STiM Company is a member of «Lifeline Assosiation» (Stowarzyszenie «Linia Życia») in Poland.
The company’s goodwill and image depend on its ability to produce high-quality, successful work. The core of any company is its employees, who underpin the company’s production and capabilities, and influence successful goal achievement.

NAŠE USLUGE

Naši inženjeri mogu dizajnirati sve dodatne opcije prema individualnim potrebama svakog klijenta. Pored toga, nudimo visokokvalitetne usluge postprodukcije i tehničke savete. Naše odeljenje za transport obezbeđuje isporuku robe kupcu od „od vrata do vrata“.

OUR SERVICES

Our engineers can design any additional options according to the individual needs of each client. In addition, we offer high-quality post–production service and technical advice. Our transportation department provides «door-to-door» goods delivery to the customer.