Struktura

Katarina Marković


Zamenik generalnog direktora - Deputy General Manager

Marija Jovanović


Direktor administracije - Administration managerNabavka - Procurement

Vojin Jakovljević


Serviser - Servicer

Darko Šovran


Direktor - General Manager

Natalija Tanasković


Zamenik direktora administracije - Deputy Administration Manager

Dipl. inž. Saša Popović


Tehnička podrška - Technical support

Slavica Babić


Održavanje objekata - Maintenance of facilities

Tomislav Savić


Serviser - Servicer

Vlada Venk


Menadžer prodaje - Sales Manager