Struktura

Katarina Marković


Zamenik generalnog direktora - Deputy General Manager

Marija Jovanović


Direktor administracije - Administration managerNabavka - Procurement

Vojin Jakovljević


Serviser - Service


Darko Šovran


Direktor - General Manager

Slavica Babić


Održavanje objekata - Maintenance of facilities

Ljubomir Petković


Direktor prodaje

Natajila Tanasković


Referent administracije i finansija


Miroslav Šovran


Pomoćnik direktora

Marko Antić


Serviser

Jovica Lešnjak


Predstavnik prodaje za Centralnu i Južnu Srbiju