Oprema za isptivanje

Oprema za ispitivanje

Svaka faza u procesu površinske obrade je kritična u zaštiti od prevremenog propadanja premaza. Postoji mnogo testova i zaštitnih mera koje se mogu preduzeti kako bi se osiguralo da je interakcija podloge i premaza onakva kakva je predviđena. Airblast raspon opreme za ispitivaje raščlanjuje proces na šest različitih koraka – za svaki korak je potreban određeni komad opreme.

Inspection equipment

Each stage in the process of surface treatment is critical in guarding against premature coating failure. There are many tests and safeguards which can be put in place to ensure that the interaction of the substrate to the coating is as intended. The Airblast Inspection Equipment range breaks down the process of inspection into six distinct steps – each step requiring certain pieces of equipment.